Dołącz do

Połączenie spółek - informacja

W związku z połączeniem spółek Well Fitness sp. z o.o. (spółka przejmująca), Fit Projekt sp. z o.o. (spółka przejmowana) oraz Mega Solar sp. z o. o. (spółka przejmowana), które miało miejsce 30 kwietnia 2024 r., we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, z mocy samego prawa, na podstawie art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, wstąpiła spółka przejmująca, wobec czego zaktualizowaliśmy dokumenty dotyczące danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Well Fitness sp. z o.o. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

  

Administrator danych osobowych 

  

WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław 

  

Cele przetwarzania danych Wykonanie zawartej umowy, w tym umożliwienie korzystania z naszych usług, dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsługa przekazanych reklamacji, opinii i zgłoszeń, przekazanie materiałów promujących produkty i usługi, ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny), prowadzenie badania jakości i satysfakcji. 

  

Podstawy prawne przetwarzania danych 

  

Realizacja umowy, obowiązek prawny, nasz uzasadniony interes, w określonych przypadkach – Twoja zgoda 

  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

  

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

  

 

Zaktualizowany Regulamin Klubowicza dostępny jest  TUTAJ.

Zaktualizowany Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Well Fitness sp. z o.o. można znaleźć TUTAJ.