Dołącz do

Informacja o udostępnieniu Planu Połączenia (Medicover Sport)

(art. 500 §2 i §2¹ KSH)

Zarząd Well Fitness sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388795, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Well Fitness sp. z o.o. oraz Medicover Fitness sp. z o.o. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 500 §2 i §2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia powyżej wskazanych spółek.

Dokument do pobrania – PLAN POŁĄCZENIA